Imie
Nazwisko
Kierunek
Hasło
Powtórz Hasło
E-mail
E-mail
Hasło

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

 

Ważną rolę w życiu naukowym Instytutu (aktualnie Katedry) odgrywają cotygodniowe, otwarte "piątkowe" zebrania naukowe. Są one miejscem spotkań i naukowych dyskusji specjalistów z zakresu prawa własności intelektualnej z całej Polski i z zagranicy.

 
 

 

Wszystkie zebrania, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, zaczynają się o godzinie 12.00

na terenie Instytutu (ul. Józefa 19, sala nr 5).

 

 Wykład trwa 45 minut, po wykładzie przewidziana jest dyskusja.

dr Sybilla Stanisławska-Kloc (KPWI WPiA UJ), dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ (WPiA UJ)

5 X 2018 r.

Symbol olimpijski – prawo wyłączne?

Konferencja (UWAGA - wyjątkowo godz. 9.30)

12 X 2018 r.

Konferencja : Prawne aspekty gier komputerowych.

Program konferencji dostępny jest tutaj.

 

mgr Mateusz Balcerzak, doktorant, asystent (WPiA Uniwersytet Łódzki)

19 X 2018 r.

Klauzula napraw – uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawach połączonych C - 397/16 i C - 435/16

prof. Frank Gotzen, Prezydent ALAI (Centre for IT & IP Law, University of Leuven)

26 X 2018 r.

Artificial Intelligence and IP rights

Spotkanie inauguracyjne polskiej grupy ALAI

dr Edyta Figura-Góralczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), dr hab. Piotr Mostowik (WPiA Uniwersytet Jagielloński)

9 XI 2018 r.

Ochrona dóbr osobistych w międzynarodowym prawie prywatnym de lege lata i de lege ferenda

 

prof. dr hab. Piotr Ślęzak (Uniwersytet Śląski)

16 XI 2018 r.

Klauzule generalne w art. 18 ustawy o radiofonii i telewizji

dr hab. Rafał Sikorski, prof. UAM (WPiA Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

23 XI 2018 r.

Roszczenia uprawnionego z patentu – w poszukiwaniu optymalnego modelu ochrony

dr Damian Flisak (Akademia im. L. Koźmińskiego, Warszawa)

7 XII 2018 r.

Status prawny danych maszynowych (machine generated data)

prof. Susanna Fischer (Columbus School of Law, The Catholic University of America, Washington, D.C. USA)

14 XII 2018 r.

Drawing a Line Between Puffery and False Advertising in a Time of Fake News and Hypebeasts 

dr Marcin Balicki (KPWI WPiA UJ)

21 XII 2018 r.

Ochrona wzorów użytkowych w Polsce – stan obecny i proponowane zmiany

dr Jakub Chwalba (KPWI WPiA UJ)

11 I 2019 r.

Utwór architektoniczny. Dzieło - budowla - projekt

dr Joanna Sitko, rzecznik patentowy (Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej)

18 I 2019 r.

Przesłanki i zakres ochrony znaku towarowego renomowanego (analiza prawnoporównawcza)

dr Joanna Marcinkowska (KPWI WPiA UJ), dr Michał Markiewicz (KPWI WPiA UJ), dr Tomasz Targosz (KPWI WPiA UJ)

25 I 2019 r.

Orzecznictwo prawnoautorskie Trybunału Sprawiedliwości