Imie
Nazwisko
Kierunek
Hasło
Powtórz Hasło
E-mail
E-mail
Hasło

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

 

Ważną rolę w życiu naukowym Instytutu (aktualnie Katedry) odgrywają cotygodniowe, otwarte "piątkowe" zebrania naukowe. Są one miejscem spotkań i naukowych dyskusji specjalistów z zakresu prawa własności intelektualnej z całej Polski i z zagranicy.

 
 

 

Wszystkie zebrania, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, zaczynają się o godzinie 12.00

na terenie Instytutu (ul. Józefa 19, sala nr 5).

 

 Wykład trwa 45 minut, po wykładzie przewidziana jest dyskusja.

Dr Mikołaj Ghazal, Uniwersytet Jagielloński

13 X 2017 r.

Ochrona fonogramu – zarys problematyki. Czy każde utrwalenie dźwięku stanowi fonogram?

Wręczenie księgi jubileuszowej prof. dr hab. Elżbiecie Traple

20 X 2017 r.

Wystąpienia towarzyszące (godz. 13.00, Aula Collegium Novum):

1. Prof. dr hab. Monika Czajkowska-Dąbrowska: „Rozszerzony zbiorowy zarząd, przymusowe pośrednictwo, ograniczenie praw? Uwagi w związku z orzeczeniem TSUE C-301/15 Soulier/Doke”

2. Prof. dr hab. Ryszard Skubisz: „Ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd w prawie znaków towarowych. Abstrakcyjna czy konkretna?”

3. Prof. dr hab. Helena Żakowska-Henzler: „Drugie i kolejne zastosowania medyczne – czy uzasadniona jest ich patentowa ochrona?"

Dr Kinga Wernicka, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej

27 X 2017 r.

Zakres swobody twórczej projektanta a ocena ogólnego wrażenia wzorów przemysłowych

Dr hab. Wojciech Machała, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

17 XI 2017 r.

Zagadnienia prawa autorskiego i praw pokrewnych w aktualnym orzecznictwie sądów okręgowych i apelacyjnych. Podsumowanie badań przeprowadzonych w 2016 r. w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości

Dr Dariusz Kasprzycki, Uniwersytet Jagielloński

24 XI 2017 r.

Instytucja passing off

Prof. Susanna Frederick Fischer, Associate Professor Columbus School of Law the Catholic University of America

1 XII 2017 r.

A New Look for Fashion Law? A Comparative Consideration of the Impact of the United States Supreme Courts Decision in Varsity Brands v. Star Athletica (2016)

Mgr Bohdan Widła, Doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego

8 XII 2017 r.

Ochrona pierwszych wydań

Dr Agnieszka Sztoldman, Instytut Allerhanda

15 XII 2017 r.

Korzystanie z chronionego wynalazku w celu rejestracji produktu leczniczego

Dr Grzegorz Mania, Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Boya-Żeleńskiego

5 I 2018 r.

Plagiat a podobieństwo w muzyce i prawie autorskim 

Dr Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

12 I 2018 r.

Zasada państwa pochodzenia a usługi organizacji radiowych i telewizyjnych

Dr Agnieszka Kubiak-Cyrul, Krakowska Akademia im. Jana Frycza Modrzewskiego

19 I 2018 r.

Wzorce umowne w elektronicznym obrocie konsumenckim

Dr Jakub Chwalba, Uniwersytet Jagielloński

 26 I 2018 r.

„Licencja na budowanie" - rozważania o art. 61 ustawy o prawie autorskim