Imie
Nazwisko
Kierunek
Hasło
Powtórz Hasło
E-mail
E-mail
Hasło

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

 

Ważną rolę w życiu naukowym Instytutu (aktualnie Katedry) odgrywają cotygodniowe, otwarte "piątkowe" zebrania naukowe. Są one miejscem spotkań i naukowych dyskusji specjalistów z zakresu prawa własności intelektualnej z całej Polski i z zagranicy.

 
 

 

Wszystkie zebrania, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, zaczynają się o godzinie 12.00

na terenie Instytutu (ul. Józefa 19, sala nr 5).

 

 Wykład trwa 45 minut, po wykładzie przewidziana jest dyskusja.

Prof. UŁ dr hab. Monika Namysłowska, Uniwersytet Łódzki

2 III 2018 r.

Nieuczciwy, czyli jaki? Rozważania w świetle ustawy o przewadze kontraktowej

Mgr Adam Kotucha, Kancelaria Prawna Schiffer i Sroczyński

9 III 2018 r.

Prawo a blockchain i kryptowaluty

Mgr Andrzej Oryl, Doktorant UJ

23 III 2018 r.

Utrwalenie utworu scenicznego i sceniczno-muzycznego

Mgr Łukasz Maryniak, Uniwersytet Śląski

6 IV 2018 r.

Wielokrotność stosownego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 79 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Dr Aleksandra Nowak-Gruca, Uniwersytet Ekonomiczny Kraków

13 IV 2018 r.

Utwór (przedmiot prawa autorskiego) w ujęciu kognitywnym

 

Dr Łukasz Żelechowski, Uniwersytet Warszawski

20 IV 2018 r.

Dylematy dotyczące obowiązywania i pojmowania zasady numerus clausus praw na dobrach niematerialnych

Prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier, Uniwersytet Jagielloński

27 IV 2018 r.

Nadwrażliwość na słowa a wrażliwość na wolność słowa

Dr Teresa Grzeszak, Uniwersytet Warszawski

11 V 2018 r.

Naruszenie dóbr osobistych w twórczości literackiej i filmowej (fikcja inspirowana autentycznymi postaciami, dokumenty fabularyzowane) w świetle najnowszego orzecznictwa polskiego

Prof. dr hab. Aurelia Nowicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

18 V 2018 r.

Kolizyjnoprawna problematyka praw własności intelektualnej 

Prof. dr hab. Ryszard Skubisz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

25 V 2018 r.

Roszczenie informacyjne wg art. 80 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych