Imie
Nazwisko
Kierunek
Hasło
Powtórz Hasło
E-mail
E-mail
Hasło

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

 

Ważną rolę w życiu naukowym Instytutu (aktualnie Katedry) odgrywają cotygodniowe, otwarte "piątkowe" zebrania naukowe. Są one miejscem spotkań i naukowych dyskusji specjalistów z zakresu prawa własności intelektualnej z całej Polski i z zagranicy.

 
 

 

Wszystkie zebrania, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, zaczynają się o godzinie 12.00

na terenie Instytutu (ul. Józefa 19, sala nr 5).

 

 Wykład trwa 45 minut, po wykładzie przewidziana jest dyskusja.

Dr Paulina Święcicka, Uniwersytet Jagielloński

"Interpretacja adaptacyjna” w dyskursie dogmatycznym rzymskich jurystów. Istota, przykłady, funkcje

 

Dr Tomasz Targosz, Uniwersytet Jagielloński

Dyrektywa o zbiorowym zarządzaniu

Prof. Vincent R. Johnson, The Institute on Chinese Law and Business, St. Mary’s University School of Law in San Antonio

Comparative Defamation Law:  England and the United States

Dr Marek Salamonowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Modele komercjalizacji własności przemysłowej w publicznych  szkołach wyższych

Dr hab. Monika Florczak-Wątor, Uniwersytet Jagielloński

Działanie praw konstytucyjnych w stosunkach między podmiotami prywatnymi

Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, Uniwersytet Jagielloński

Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika – propozycja nowego ujęcia

 

Dr Iga Bałos, Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego

Czy prawo jest gotowe na autonomiczne (bezzałogowe)  samochody

Dr Lavinia Brancusi, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

O możliwości stosowania amerykańskiej doktryny funkcjonalności w europejskim prawie znaków towarowych

Prof. dr hab. Aurelia Nowicka, Uniwersytet Adama Mickiewicza

Perspektywa wdrożenia jednolitej ochrony patentowej

Mgr Łukasz Dyrda, Uniwersytet Jagielloński

Znaczenie i wpływ zasady terytorializmu na ustalenie jurysdykcji krajowej i wskazanie prawa właściwego dla naruszeń praw własności intelektualnej

Dr Michał Wyrwiński, Uniwersytet Jagielloński

Umowy o dostarczenie treści cyfrowych - projekt regulacji UE

Dr Michał Mazurek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Względne przeszkody rejestracji znaków towarowych w postępowaniu sprzeciwowym przed Urzędem Patentowym RP