Imie
Nazwisko
Kierunek
Hasło
Powtórz Hasło
E-mail
E-mail
Hasło

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

ROZPOCZĘLIŚMY NABÓR NA STUDIA PODYPLOMOWE NA ROK AKADEMICKI 2018/2019.


  

PROGRAM NAUCZANIA

  

na Studiach Podyplomowych

  

Prawa Własności Intelektualnej

  

w roku akademickim

  

2018/2019

 
 

I. WYMAGANIA OGÓLNE (w tym wymagany poziom wykształcenia wyższego):

 

Studia podyplomowe „Prawa Własności Intelektualnej” trwają dwa semestry. Zajęcia na studiach odbywają się w soboty, zasadniczo dwa razy w miesiącu. Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być osoby, które ukończyły studia wyższe.

 

Dokumenty, które należy przedłożyć:

  1. Wypełniony kwestionariusz osobowy
  2. Kopia dowodu osobistego.
  3. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom magisterski)

  

 

II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

 

Studia podyplomowe „Prawa Własności Intelektualnej” są studiami o charakterze doskonalącym, mają na celu aktualizację i uzupełnienie wiedzy zdobytej w toku studiów wyższych i podczas praktyki zawodowej.

  

 

III. RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

  

Lp

Nazwa modułu kształcenia

Forma zajęć Liczba godzin Punkty ECTS
1. Prawo autorskie Wykład 35 10
2. Prawa pokrewne prawu autorskiemu Wykład 10 4
3. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji Wykład 30 10
4.  Wzory przemysłowe Wykład  9  4
5.  Znaki towarowe Wykład  21
6.  Prawo prasowe Wykład  8  3
7. Szczególne zagadnienia z zakresu prawa własności intelektualnej związane z funkcjonowaniem Internetu Wykład  12  5
8.  Prawo patentowe Wykład  20  9
9.  Postępowanie w sprawach z zakresu własności intelektualnej Wykład  15  5

 

Łączna liczba godzin: 160

Łączna liczba punktów ECTS: 58

 

  

IV. WARUNKI UKOŃCZENIA I UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest spełnienie wszystkich wymogów określonych planem studiów i programem nauczania, w szczególności uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów z przedmiotów.


 

 

 

Obsługa studiów

Renata Swałdek

tel.: (12) 427 59 20, (12) 427 59 41

e-mail: renata.swaldek@uj.edu.pl