Imie
Nazwisko
Kierunek
Hasło
Powtórz Hasło
E-mail
E-mail
Hasło

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Uprzejmie informujemy, że 6 grudnia (środa) Biblioteka WBP-Sekcja Prawa Własności Intelektualnej UJ będzie wyjątkowo czynna w godz. 9-17.

  

Za utrudnienia przepraszamy.

Rok akademicki 2017/2018

Biblioteka WBP-SPWI UJ będzie czynna w następujące soboty, w godz. 9.00-15.00:

 

Semestr zimowy:

 

- 14.10.2017

- 28.10.2017

- 18.11.2017

- 02.12.2017

- 16.12.2017

- 20.01.2017

- 03.02.2017

- 17.02.2017

 

Semestr letni:

 

- 03.03.2017

- 17.03.2017

- 07.04.2017

- 21.04.2017

- 12.05.2017

- 26.05.2017

- 09.06.2017

- 23.06.2017.

 

 

Z najgłębszym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

dr. Krzysztofa Felchnera.

 

Dr Krzysztof Felchner był długoletnim pracownikiem Katedry Prawa Własności Intelektualnej
Wydziału Prawa i Administracji UJ. Specjalizował się w prawie autorskim i prawie własności przemysłowej;
był redaktorem koordynującym serii Zeszytów Naukowych UJ – Prac z Prawa Własności Intelektualnej. Był autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych; wykonywał zawód radcy prawnego.

 

Dr Krzysztof Felchner był bardzo zdolnym naukowcem i cenionym wykładowcą. Jego śmierć jest niepowetowaną stratą dla polskiej nauki i naszego Wydziału. Nie możemy pogodzić się z Jego przedwczesnym odejściem.

 

Rodzinie i Bliskim, składamy wyrazy najszczerszego współczucia.

 

Koleżanki i Koledzy z Katedry Prawa Własności Intelektualnej

Dziekan i Pracownicy

Wydziału Prawa i Administracji UJ

 

Uprzejmie informujemy, że w zakładce "Publikacje pracowników" zamieszczono opinię Katedry Prawa Własności Intelektualnej w sprawie ministerialnego projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu. Autorami opinii są prof. dr hab. Andrzej Matlak oraz dr Ewa Laskowska, przy konsultacji z prof. dr hab. Ryszardem Markiewiczem oraz dr Krzysztofem Felchnerem.

 

Szanowni Państwo,

 

pragniemy poinformować, że w dniach 11-16 września 2017 roku odbędzie się w Krakowie I edycja "Kraków Intellectual Property Law Summer School".  

 

Tematem przewodnim tegorocznej szkoły będzie problematyka naruszeń praw własności intelektualnej. Program prowadzony jest w całości w jęz. angielskim.

 

Organizatorem szkoły letniej jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Katedra Prawa Własności Intelektualnej.

 

Wszelkie informacje na temat zasad uczestnictwa w szkole można znaleźć tutaj i tutaj oraz na stronie: http://ipsummer.law.uj.edu.pl/


Serdecznie zapraszamy do udziału !

Katedra Prawa Własności Intelektualnej informuje, że zostały ogłoszone nowe zasady udziału w programie Pan-European Seal. Szczegółowe informacje zawarte są tutaj.

Katedra informuje, że na ten rok akademicki nie są już przyjmowane podania na studia podyplomowe. Nabór na kolejny rok akademicki rozpocznie się w marcu 2017 r.

 

 

 

 

Katedra Prawa Własności Intelektualnej UJ była gospodarzem jubileuszowego XXXV Kongresu ATRIP - międzynarodowego stowarzyszenia wykładowców i badaczy prawa własności intelektualnej, który odbył się w dniach 26-29 czerwca 2016 roku w Krakowie pod hasłem “Intellectual Property as Functional Pluralism: The Parameters, Challenges and Opportunities of Variation”. Kongres ATRIP po raz pierwszy w historii działalności stowarzyszenia odbył się w Polsce. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie kongresu: http://www.atrip2016.confer.uj.edu.pl/.

 

© Bohdan Widła

Szanowni Państwo,
  
Informujemy o rozpoczęciu kolejnej edycji Pan-European Seal Programme, w ramach którego możliwe jest odbycie rocznego stażu w EUIPO lub EPO. Prosimy o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa na stronie Katedry oraz dodatkowymi instrukcjami.

Licencjat z „Prawa własności intelektualnej i nowych mediów” – „licencją” na ciekawą pracę! 

 

Z satysfakcją informujemy, że wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu problematyką własności intelektualnej, w roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Prawa i Administracji UJ, uruchomione zostały trzyletnie studia I stopnia „Prawo własności intelektualnej i nowych mediów”

 

Na tych jedynych tego typu studiach w Polsce, kadra WPiA, w tym głównie pracownicy naszej Katedry (od lat zaliczani do najlepszych specjalistów w dziedzinie szeroko pojętego prawa własności intelektualnej, prawa informacyjnego, prawa mediów i reklamy oraz i prawa konkurencji), pomogą studentom zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: ochrony i komercjalizacji innowacyjnych pomysłów, wynalazków, unikania naruszeń praw autorskich oraz zasad legalnego prowadzenia działalności medialnej, internetowej, kulturalnej i reklamowej, skutecznego uzyskiwania i dochodzenia roszczeń z tytułu naruszeń praw własności intelektualnej.

 

Z uwagi na praktyczny profil studiów, zajęcia prowadzone będą głównie w formie warsztatów, z udziałem praktyków (rzecznika patentowego, przedstawicieli instytucji związanych z ochroną własności intelektualnej, ochroną konkurencji, mediami). Na studentów czekają także ciekawe oferty praktyk studenckich.

  

Kształcenie na nowym kierunku może być niepowtarzalną „przepustką” do wykonywania ciekawych zawodów, na które zwiększa się popyt na rynku, takich jak: specjalista ds. transferu technologii, konsultant ds. zarządzania własnością intelektualną, specjalista ds. public relation.

  

Jeśli chcesz łączyć pracę z pasją, interesuje Cię praca w mediach elektronicznych i tradycyjnych, marketingu i reklamie, centrach transferu technologii, branży innowacyjnej, chcesz pracować w charakterze: rzecznika prasowego, producenta medialnego, wydawcy prasowego, menadżera kultury, brand menadżera, menadżera gwiazd showbiznesu, organizatora koncertów, widowisk multimedialnych i sportowych itp. – spotkajmy się na nowym kierunku! 

  

Zapraszamy nie tylko maturzystów, poszukujących ciekawych studiów, ale także absolwentów innych kierunków studiów oraz wszystkie osoby chcące zwiększyć swoje szanse na ciekawą pracę!

  

Więcej szczegółów w zakładce: Studia

Sprawdź aktualności dotyczące studiów na Facebooku!