Imie
Nazwisko
Kierunek
Hasło
Powtórz Hasło
E-mail
E-mail
Hasło

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Uprzejmie informujemy, że 12 listopada (poniedziałek) Biblioteka WBP-Sekcja Prawa Własności Intelektualnej UJ będzie wyjątkowo nieczynna.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

  Rok akademicki 2018/2019

Biblioteka WBP-SPWI UJ będzie czynna w następujące soboty,
w godz. 9.00-15.00:
 
 
Semestr zimowy:
 
20.10.2018
10.11.2018
24.11.2018
08.12.2018
05.01.2019
19.01.2019
02.02.2019
16.02.2019

Semestr letni:
 
02.03.2019
16.03.2019
30.03.2019
13.04.2019
27.04.2019
18.05.2019
01.06.2019
15.06.2019

 

Pragniemy poinformować, że zgodnie z porozumieniem zawartym z kancelarią "Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci spółka partnerska” sp. k. (KKG) absolwenci kierunku „Prawo własności intelektualnej i nowych mediów” mogą aplikować o stypendium w wysokości 1500 € przeznaczone na częściowe zwolnienie z opłat na kierunku "Intellectual Property and New Technologies". Stypendium zostanie przyznane najlepszemu absolwentowi spośród uczestników. O stypendium mogą się także ubiegać absolwenci z lat  poprzednich. Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się tutaj. Uczestnicy konkursu składają wnioski o stypendium bezpośrednio w KKG przez przesłanie wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu na adres praca@kkg.pl, do dnia 25 września br.

 

 

Sponsorem stypendium dla najlepszego studenta kierunku "Prawo własności intelektualnej i nowych mediów" została kancelaria Kubas Kos Gałkowski, która zajmuje się obsługą polskich i zagranicznych przedsiębiorców we wszystkich istotnych dziedzinach prawa gospodarczego. Więcej informacji o Kubas Kos Gałkowski znajduje się tutaj: www.kkg.pl.

 

 

 

Z przyjemnością informujemy, iż pani dr hab. Anna Tischner, pracownik naszej Katedry, zwyciężyła w 53. Ogólnopolskim Konkursie miesięcznika „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych. Nagroda została przyznana Pani dr hab. Annie Tischner za rozprawę habilitacyjną pt. „Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej".

„Intellectual Property and New Technologies” - nowe studia magisterskie w języku angielskim na Wydziale Prawa i Administracji UJ

  

Z satysfakcją informujemy, że wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu problematyką własności intelektualnej, w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Prawa i Administracji UJ, uruchomione zostaną III-semetralne studia magisterskie w języku angielskim „Intellectual Property and New Technologies”, prowadzone przez Katedrę Prawa Własności Intelektualnej UJ.

  

Jako drugi tego typu program w Europie, studia „Intellectual Property and New Technologies” są realizowane we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO Academy), pod patronatem Urzędu Patentowego RP.

  

Nowy kierunek studiów stanowi unikalną ofertę edukacyjną na poziomie studiów magisterskich dla osób zainteresowanych specjalizacją w stale rozwijającej się dziedzinie prawa własności intelektualnej oraz szeroko rozumianych nowych technologii. 

  

Program studiów oferuje możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy z zakresu zagadnień związanych z wpływem nowych technologii na prawo własności intelektualnej, w szczególności naruszeniem praw własności intelektualnej w Internecie, treściami cyfrowymi, ochroną prywatności i danych osobowych w środowisku on-line, a także ochroną patentową w obszarze nowych technologii z perspektywy krajowej, unijnej i międzynarodowej.

  

Studia wykorzystują nowoczesną metodę kształcenia na odległość i są oferowane w atrakcyjnej 3-semestralnej formule (pierwszy semestr w formie e-learningu, drugi -oparty na warsztatach i konserwatoriach, trzeci - przeznaczony na praktykę oraz pracę magisterską). Zajęcia prowadzone są przez wykładowców z Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz wiodących ośrodków naukowych z zagranicy, ekspertów WIPO oraz praktyków z branży nowych technologii. Cały program studiów realizowany jest w języku angielskim, co stanowiąc dodatkowy atut studiów, podnosi kompetencje absolwentów oraz przygotowuje ich do pracy na arenie międzynarodowej.

  

Propozycja skierowana jest do studentów z kraju i zagranicy, w tym absolwentów studiów licencjackich i magisterskich (z zakresu prawa, administracji, zarządzania, ekonomii, informatyki); pracowników instytucji państwowych i rządowych oraz prawników pragnących zdobyć dodatkowe wykształcenie i specjalizację w dziedzinie objętej profilem studiów.

  

Nową ofertą edukacyjną pragniemy zainteresować w szczególności absolwentów studiów licencjackich I stopnia „Prawo własności intelektualnej i nowych mediów”, dla których studia magisterskie na uruchamianym kierunku mogą stanowić atrakcyjną kontynuację kształcenia w obszarze prawa własności intelektualnej, z nową specjalizacją w zakresie nowych technologii.

  

Absolwent kierunku powinien być przygotowany do podjęcia pracy w kancelariach prawniczych specjalizujących się w prawie własności intelektualnej i nowych technologii, przedsiębiorstwach z obszaru nowych technologii oraz instytucjach realizujących zadania z tego zakresu.

  

Zapraszamy kandydatów zainteresowanych prestiżowymi studiami

 i zwiększeniem szans na rynku pracy!

 

Więcej informacji w zakładce Studia

  

Szczegóły dotyczące rekrutacji:

https://www.erk.uj.edu.pl/studia/karta/studia_id/4561/tryb_ubiegania/s/nr_naboru/1

  

W razie pytań prosimy o kontakt:

Tel: 12 427 59 20

E-mail:

j.ozegalska-trybalska@uj.edu.pl

dariusz.kasprzycki@uj.edu.pl

renata.swaldek@uj.edu.pl

  

Rozpoczęliśmy nabór na studia podyplomowe Prawo Własności Intelektualnej na rok akademicki 2018/2019. Szczegóły znajdują się tutaj.

Szanowni Państwo,

 

miło nam poinformować, o darze w postaci książek, który Katedra Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ otrzymała od organizacji WIPO (World Intellectual Property Organization).

 

Książki zostały przekazane do Biblioteki WBP-Sekcja Prawa Własności Intelektualnej UJ - wykaz

  

  

Nabór do EPO w Pan-European Seal został rozpoczęty. Szczegółowe informacje znajduja się tutaj.

  

   

Nowa edycja Pan-European Seal Programme została uruchomiona! Szczegóły dotyczące warunków zgłoszeń dostępne są tutaj.

 

 

 

 

Katedra Prawa Własności Intelektualnej UJ była gospodarzem jubileuszowego XXXV Kongresu ATRIP - międzynarodowego stowarzyszenia wykładowców i badaczy prawa własności intelektualnej, który odbył się w dniach 26-29 czerwca 2016 roku w Krakowie pod hasłem “Intellectual Property as Functional Pluralism: The Parameters, Challenges and Opportunities of Variation”. Kongres ATRIP po raz pierwszy w historii działalności stowarzyszenia odbył się w Polsce. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie kongresu: http://www.atrip2016.confer.uj.edu.pl/.

 

© Bohdan Widła