Imie
Nazwisko
Kierunek
Hasło
Powtórz Hasło
E-mail
E-mail
Hasło

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Uprzejmie informujemy, że w związku z zintegrowaniem komunikatów i informacji biblioteki Sekcji Prawa Własności Intelektualnej z stroną główną Wydziałowej Biblioteki Prawniczej, strona internetowa Sekcji Prawa Własności Intelektualnej została przeniesiona tutaj.

„Intellectual Property and New Technologies” - nowe studia magisterskie w języku angielskim na Wydziale Prawa i Administracji UJ

  

Z satysfakcją informujemy, że wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu problematyką własności intelektualnej, w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Prawa i Administracji UJ, uruchomione zostaną III-semetralne studia magisterskie w języku angielskim „Intellectual Property and New Technologies”, prowadzone przez Katedrę Prawa Własności Intelektualnej UJ.

  

Jako drugi tego typu program w Europie, studia „Intellectual Property and New Technologies” są realizowane we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO Academy), pod patronatem Urzędu Patentowego RP.

  

Nowy kierunek studiów stanowi unikalną ofertę edukacyjną na poziomie studiów magisterskich dla osób zainteresowanych specjalizacją w stale rozwijającej się dziedzinie prawa własności intelektualnej oraz szeroko rozumianych nowych technologii. 

  

Program studiów oferuje możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy z zakresu zagadnień związanych z wpływem nowych technologii na prawo własności intelektualnej, w szczególności naruszeniem praw własności intelektualnej w Internecie, treściami cyfrowymi, ochroną prywatności i danych osobowych w środowisku on-line, a także ochroną patentową w obszarze nowych technologii z perspektywy krajowej, unijnej i międzynarodowej.

  

Studia wykorzystują nowoczesną metodę kształcenia na odległość i są oferowane w atrakcyjnej 3-semestralnej formule (pierwszy semestr w formie e-learningu, drugi -oparty na warsztatach i konserwatoriach, trzeci - przeznaczony na praktykę oraz pracę magisterską). Zajęcia prowadzone są przez wykładowców z Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz wiodących ośrodków naukowych z zagranicy, ekspertów WIPO oraz praktyków z branży nowych technologii. Cały program studiów realizowany jest w języku angielskim, co stanowiąc dodatkowy atut studiów, podnosi kompetencje absolwentów oraz przygotowuje ich do pracy na arenie międzynarodowej.

  

Propozycja skierowana jest do studentów z kraju i zagranicy, w tym absolwentów studiów licencjackich i magisterskich (z zakresu prawa, administracji, zarządzania, ekonomii, informatyki); pracowników instytucji państwowych i rządowych oraz prawników pragnących zdobyć dodatkowe wykształcenie i specjalizację w dziedzinie objętej profilem studiów.

  

Nową ofertą edukacyjną pragniemy zainteresować w szczególności absolwentów studiów licencjackich I stopnia „Prawo własności intelektualnej i nowych mediów”, dla których studia magisterskie na uruchamianym kierunku mogą stanowić atrakcyjną kontynuację kształcenia w obszarze prawa własności intelektualnej, z nową specjalizacją w zakresie nowych technologii.

  

Absolwent kierunku powinien być przygotowany do podjęcia pracy w kancelariach prawniczych specjalizujących się w prawie własności intelektualnej i nowych technologii, przedsiębiorstwach z obszaru nowych technologii oraz instytucjach realizujących zadania z tego zakresu.

  

Zapraszamy kandydatów zainteresowanych prestiżowymi studiami

 i zwiększeniem szans na rynku pracy!

 

Więcej informacji w zakładce Studia

  

Szczegóły dotyczące rekrutacji:

https://www.erk.uj.edu.pl/studia/karta/studia_id/4561/tryb_ubiegania/s/nr_naboru/1

  

W razie pytań prosimy o kontakt:

Tel: 12 427 59 20

E-mail:

j.ozegalska-trybalska@uj.edu.pl

dariusz.kasprzycki@uj.edu.pl

renata.swaldek@uj.edu.pl

  

  

Nabór do EPO w Pan-European Seal został rozpoczęty. Szczegółowe informacje znajduja się tutaj.

  

   

Nowa edycja Pan-European Seal Programme została uruchomiona! Szczegóły dotyczące warunków zgłoszeń dostępne są tutaj.

 

 

 

 

Katedra Prawa Własności Intelektualnej UJ była gospodarzem jubileuszowego XXXV Kongresu ATRIP - międzynarodowego stowarzyszenia wykładowców i badaczy prawa własności intelektualnej, który odbył się w dniach 26-29 czerwca 2016 roku w Krakowie pod hasłem “Intellectual Property as Functional Pluralism: The Parameters, Challenges and Opportunities of Variation”. Kongres ATRIP po raz pierwszy w historii działalności stowarzyszenia odbył się w Polsce. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie kongresu: http://www.atrip2016.confer.uj.edu.pl/.

 

© Bohdan Widła

Licencjat z „Prawa własności intelektualnej i nowych mediów” – „licencją” na ciekawą pracę! 

 

Z satysfakcją informujemy, że wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu problematyką własności intelektualnej, w roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Prawa i Administracji UJ, uruchomione zostały trzyletnie studia I stopnia „Prawo własności intelektualnej i nowych mediów”

 

Na tych jedynych tego typu studiach w Polsce, kadra WPiA, w tym głównie pracownicy naszej Katedry (od lat zaliczani do najlepszych specjalistów w dziedzinie szeroko pojętego prawa własności intelektualnej, prawa informacyjnego, prawa mediów i reklamy oraz i prawa konkurencji), pomogą studentom zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: ochrony i komercjalizacji innowacyjnych pomysłów, wynalazków, unikania naruszeń praw autorskich oraz zasad legalnego prowadzenia działalności medialnej, internetowej, kulturalnej i reklamowej, skutecznego uzyskiwania i dochodzenia roszczeń z tytułu naruszeń praw własności intelektualnej.

 

Z uwagi na praktyczny profil studiów, zajęcia prowadzone będą głównie w formie warsztatów, z udziałem praktyków (rzecznika patentowego, przedstawicieli instytucji związanych z ochroną własności intelektualnej, ochroną konkurencji, mediami). Na studentów czekają także ciekawe oferty praktyk studenckich.

  

Kształcenie na nowym kierunku może być niepowtarzalną „przepustką” do wykonywania ciekawych zawodów, na które zwiększa się popyt na rynku, takich jak: specjalista ds. transferu technologii, konsultant ds. zarządzania własnością intelektualną, specjalista ds. public relation.

  

Jeśli chcesz łączyć pracę z pasją, interesuje Cię praca w mediach elektronicznych i tradycyjnych, marketingu i reklamie, centrach transferu technologii, branży innowacyjnej, chcesz pracować w charakterze: rzecznika prasowego, producenta medialnego, wydawcy prasowego, menadżera kultury, brand menadżera, menadżera gwiazd showbiznesu, organizatora koncertów, widowisk multimedialnych i sportowych itp. – spotkajmy się na nowym kierunku! 

  

Zapraszamy nie tylko maturzystów, poszukujących ciekawych studiów, ale także absolwentów innych kierunków studiów oraz wszystkie osoby chcące zwiększyć swoje szanse na ciekawą pracę!

  

Więcej szczegółów w zakładce: Studia

Sprawdź aktualności dotyczące studiów na Facebooku!