Imie
Nazwisko
Kierunek
Hasło
Powtórz Hasło
E-mail
E-mail
Hasło

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana prelegenta zebrania naukowego zaplanowanego na 19 grudnia 2014 r. Referat pt. "Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej - ewolucja orzecznictwa TS UE" wygłosi Pani dr Edyta Całka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 22.12.2014 r. do 5.01.2015 r. WBP-Sekcja Prawa Własności Intelektualnej UJ będzie czynna w godz. 9.00-15.00.

W dniach 24-28.12.2014 r. oraz 01.01.2015 r. i 06.01.2015 r. Biblioteka (WBP-SPWI UJ) będzie nieczynna.

 

 

W związku z rozpoczynającą się w dniu 31 października br. rekrutacją na Program MOST na semestr letni roku akademickiego 2014/2015 zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami rekrutacji:

- Programu MOST dla Doktorantów

- Programu MOST dla Studentów.

 

 

Katedra Prawa Własności Intelektualnej UJ serdecznie zaprasza na wykład prof. dr. dr. h.c. Annette Kur z Max Planck Institute for Innovation and Competition w Monachium na temat "International jurisdiction in IP infringement cases" (w jęz. angielskim). Wykład odbędzie się w dniu 7 listopada o godzinie 12.00 w budynku Katedry Prawa Własności Intelektulanej UJ w Krakowie (ul. Józefa 19, sala nr 5). 

  

W tym samym dniu prof. A. Kur wygłosi jeszcze jeden wykład na zaproszenie ORA w Krakowie w Klubie Adwokatów przy ul. Sławkowskiej 1 I p. o godz. 17.30 na temat "Trade mark law reform in Europe" (w jęz. angielskim, przewidziane tłumaczenie na jęz. polski). Profesor Annette Kur, wraz z R. Knaakiem i A. v. Mühlendahlem, przygotowała studium na temat funkcjonowania systemu ochrony znaków towarowych w Europie (Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System), które dało asumpt do nowelizacji prawa znaków towarowych w Europie. Pakiet reform zaproponowanych przez Komisję 27.03.2013 r. obejmuje m.in. nowelizację dyrektywy 2008/95/WE harmonizującej prawo znaków towarowych i rozporządzenia 207/2009 o wspólnotowym znaku towarowym.

 

International Conference "Cross-Border Research Cooperation. Supporting Tools and Intellectual Property Management"

 

Konferencja jest podsumowaniem ponad dwuletniego projektu HEIP-Link, który ma na celu wspieranie współpracy naukowej i badawczej między europejskimi uczelniami wyższymi i ich strategicznymi partnerami w państwach BRICS, ASEAN i Ameryce Łacińskiej. Zakres tematyki konferencji obejmuje mi.in. następujące tematy: zalety międzynarodowej współpracy naukowej i badawczej, własność intelektualna w kontekście badań transgranicznych, komercjalizacja wyników badań naukowych, rola centrum transferu technologii, Horizon 2020 w kontekście współpracy międzynarodowej i praw własności intelektualnej. Udział w konferencji jest bezpłatny.

  

Termin: 28.10.2014, godz. 9.00

 

Miejsce: Collegium Maius, s. Bobrzyńskiego, 2 piętro, ul. Jagiellońska 15

 

Organizator: Katedra Prawa Własności Intelektualnej UJ oraz HEIP-Link Project

 

Strona WWW: http://www.heip-link.net

 

Rejestracja: http://www.123contactform.com/form-1137633/HeipLink-Conference-Cracow

Biblioteka WBP-Sekcja Prawa Własności Intelektualnej UJ jest czynna w godzinach:
- od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 18:00
- w soboty wyznaczone na zajęcia w godz. 9:00 - 15:00.
  
Biblioteka WBP-SPWI UJ będzie czynna w następujące soboty roku akademickiego 2014/2015:
11.10.2014, 25.10.2014, 15.11.2014, 29.11.2014, 13.12.2014, 10.01.2015. 24.01.2015, 7.02.2014, 28.02.2015, 14.03.2015, 28.03.2015, 18.04.2015, 9.05.2015, 23.05.2015, 6.06.2015, 20.06.2015.

 

Serdecznie zapraszamy na seminarium "Prasa w dobie internetu", które odbędzie się w naszej Katedrze w dniu 17 września 2014 r. o godz. 10.00. Gośćmi seminarium będą przedstawiciele Institut fuer Medien und Kommunikationsrecht Uniwersytetu w Kolonii: Prof. Dr. Karl-E. Hain, który wygłosi referat na temat ram konstytucyjnych regulacji mediów w Europie oraz Mgr T. Wierny, który wygłosi referat na temat pojęcia prasy w internecie. Językiem konferencji będzie język angielski oraz niemiecki (z możliwością tłumaczenia).

 

Zachęcamy do udziału w konkursie ATRIP na esej dotyczący tematyki z zakresu własności intelektualnej. Więcej szczegółów na temat konkursu znajduje się tutaj oraz na stronie: http://www.atrip.org/Essays

Informujemy, że dnia 1 marca 2014 r. rozpoczęła się rekrutacja na Podyplomowe Studia Prawa Własności Intelektualnej. 

Zapraszamy chętnych.

Licencjat z „Prawa własności intelektualnej i nowych mediów” – „licencją” na ciekawą pracę! 

 

Z satysfakcją informujemy, że wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu problematyką własności intelektualnej, w roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Prawa i Administracji UJ, uruchomione zostaną trzyletnie studia I stopnia „Prawo własności intelektualnej i nowych mediów”

 

Na tych jedynych tego typu studiach w Polsce, kadra WPiA, w tym głównie pracownicy naszej Katedry (od lat zaliczani do najlepszych specjalistów w dziedzinie szeroko pojętego prawa własności intelektualnej, prawa informacyjnego, prawa mediów i reklamy oraz i prawa konkurencji), pomogą studentom zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: ochrony i komercjalizacji innowacyjnych pomysłów, wynalazków, unikania naruszeń praw autorskich oraz zasad legalnego prowadzenia działalności medialnej, internetowej, kulturalnej i reklamowej, skutecznego uzyskiwania i dochodzenia roszczeń z tytułu naruszeń praw własności intelektualnej.

 

Z uwagi na praktyczny profil studiów, zajęcia prowadzone będą głównie w formie warsztatów, z udziałem praktyków (rzecznika patentowego, przedstawicieli instytucji związanych z ochroną własności intelektualnej, ochroną konkurencji, mediami). Na studentów czekają także ciekawe oferty praktyk studenckich.

  

Kształcenie na nowym kierunku może być niepowtarzalną „przepustką” do wykonywania ciekawych zawodów, na które zwiększa się popyt na rynku, takich jak: specjalista ds. transferu technologii, konsultant ds. zarządzania własnością intelektualną, specjalista ds. public relation.

  

Jeśli chcesz łączyć pracę z pasją, interesuje Cię praca w mediach elektronicznych i tradycyjnych, marketingu i reklamie, centrach transferu technologii, branży innowacyjnej, chcesz pracować w charakterze: rzecznika prasowego, producenta medialnego, wydawcy prasowego, menadżera kultury, brand menadżera, menadżera gwiazd showbiznesu, organizatora koncertów, widowisk multimedialnych i sportowych itp. – spotkajmy się na nowym kierunku! 

  

Zapraszamy nie tylko maturzystów, poszukujących ciekawych studiów, ale także absolwentów innych kierunków studiów oraz wszystkie osoby chcące zwiększyć swoje szanse na ciekawą pracę!

  

Więcej szczegółów w zakładce: Studia

Sprawdź aktualności dotyczące studiów na Facebooku!