Imie
Nazwisko
Kierunek
Hasło
Powtórz Hasło
E-mail
E-mail
Hasło

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Szanowni Państwo,
  
Informujemy o rozpoczęciu kolejnej edycji Pan-European Seal Programme, w ramach którego możliwe jest odbycie rocznego stażu w EUIPO lub EPO. Prosimy o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa na stronie Katedry oraz dodatkowymi instrukcjami.

Szanowni Państwo,

  

W dniu 27 maja 2016 roku (piątek) WBP- Sekcja Prawa Własności Intelektualnej UJ wyjątkowo będzie czynna w godz. 9-15.

 

Przepraszamy za zaistniałe zmiany.

Informujemy o terminach egzaminów z przedmiotu Prawo własności intelektualnej (przedmiot podstawowy WPA-10.P-225):

 

I termin: 9.06.2016 (czwartek), godz. 10.30-11.05, s. 52 Collegium Novum, limit miejsc 150 

II termin: 16.06.2016 (czwartek), godz. 14.15-14.50, s. 52 Collegium Novum, limit miejsc 150

III termin: 02.09.2016 (piątek), godz. 14.15-14.50, s. 52 Collegium Novum, limit miejsc 150  

IV termin:  09.09.2016 (piątek), godz. 14.15-14.50, s. 5 i 6 Katedra Prawa Własności Intelektualnej, ul. Józefa 19, limit miejsc 75 

 

Katedra Prawa Własności Intelektualnej UJ jest gospodarzem jubileuszowego XXXV Kongresu ATRIP - międzynarodowego stowarzyszenia wykładowców i badaczy prawa własności intelektualnej, który odbędzie się w dniach 26-29 czerwca 2016 roku w Krakowie pod hasłem “Intellectual Property as Functional Pluralism: The Parameters, Challenges and Opportunities of Variation”. Kongres ATRIP odbywa się po raz pierwszy w historii działalności stowarzyszenia w Polsce. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie kongresu:

http://www.atrip2016.confer.uj.edu.pl/


„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

  

 

 

Z najgłębszym żalem przyjęliśmy wiadomość, że nasza Droga Koleżanka dr Karolina Włodarska- Dziurzyńska zmarła w dniu 6 lutego 2016 r.

 

Dr Karolina Włodarska-Dziurzyńska była długoletnim pracownikiem Katedry Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ. Wcześniej współpracowała z Polsko-Niemieckim Centrum Prawa Bankowego UJ. Jak stypendystka rządu francuskiego prowadziła na Uniwersytecie w Orleanie badania z zakresu prawa  konsumenckiego. Otrzymała prestiżowe stypendia Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz stypendium im. J. S. Langroda.

  

Specjalizowała się w prawie autorskim, monopolowym, bankowym i konsumenckim. Była autorką szeregu prac z dziedziny prawa własności intelektualnej i prawa cywilnego, w tym współautorką monografii dotyczącej umów przenoszących autorskie prawa majątkowe oraz pierwszego komentarza do ustawy o kredycie konsumenckim. Prowadziła wykłady i ćwiczenia z zakresu prawa cywilnego, konsumenckiego i autorskiego. Ukończyła aplikację sędziowską, wykonywała zawód radcy prawnego.

 

Karolina była ciepłą i serdeczną osobą, bardzo zdolnym naukowcem i cenionym wykładowcą. Z wytrwałością i optymizmem walczyła przez kilka lat z chorobą, dając przykład wielkiej siły i pokory wobec przeciwności losu.

 

Straciliśmy nie tylko zdolnego, pełnego pasji naukowca i współpracownika, ale wyjątkowego człowieka i darzoną powszechną sympatią Koleżankę.

  

 

                                              

                                                Rodzinie i Bliskim,

                                                zwłaszcza Mężowi, Córeczce oraz Mamie

                                                składamy wyrazy najszczerszego współczucia

 

                                                       Przyjaciele, Koledzy, Pracownicy

                                                       z Katedry Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ

 

 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w sobotę 13 lutego 2016 r. godz. 11.00 w kaplicy na Cmentarzu Świętego Rocha w Częstochowie. Msza święta pogrzebowa odprawiona zostanie o godz. 12.00, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej do grobu.

 


Szanowni Państwo!


Biblioteka WBP-SPWI UJ będzie czynna w roku akademickim 2015/2016 r., w następujące soboty, w godzinach 9.00-15.00:

• 24.10.2015
• 07.11.2015
• 21.11.2015
• 05.12.2015 
• 19.12.2015
• 16.01.2016
• 30.01.2016
• 13.02.2016
• 27.02.2016
• 12.03.2016
• 02.04.2016
• 16.04.2016
• 07.05.2016
• 21.05.2016
• 04.06.2016
• 18.06.2016

Program realizowany we współpracy z Europejskim Urzędem Patentowym i Urzędem Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego oferujący możliwość odbycia stażu zawodowego i wyspecjalizowane narzędzia edukacyjne.

 

Więcej informacji w zakładace Współpraca.

W związku z rozpoczynającą się w dniu 31 października br. rekrutacją na Program MOST na semestr letni roku akademickiego 2014/2015 zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami rekrutacji:

- Programu MOST dla Doktorantów

- Programu MOST dla Studentów.

 

 

Licencjat z „Prawa własności intelektualnej i nowych mediów” – „licencją” na ciekawą pracę! 

 

Z satysfakcją informujemy, że wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu problematyką własności intelektualnej, w roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Prawa i Administracji UJ, uruchomione zostały trzyletnie studia I stopnia „Prawo własności intelektualnej i nowych mediów”

 

Na tych jedynych tego typu studiach w Polsce, kadra WPiA, w tym głównie pracownicy naszej Katedry (od lat zaliczani do najlepszych specjalistów w dziedzinie szeroko pojętego prawa własności intelektualnej, prawa informacyjnego, prawa mediów i reklamy oraz i prawa konkurencji), pomogą studentom zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: ochrony i komercjalizacji innowacyjnych pomysłów, wynalazków, unikania naruszeń praw autorskich oraz zasad legalnego prowadzenia działalności medialnej, internetowej, kulturalnej i reklamowej, skutecznego uzyskiwania i dochodzenia roszczeń z tytułu naruszeń praw własności intelektualnej.

 

Z uwagi na praktyczny profil studiów, zajęcia prowadzone będą głównie w formie warsztatów, z udziałem praktyków (rzecznika patentowego, przedstawicieli instytucji związanych z ochroną własności intelektualnej, ochroną konkurencji, mediami). Na studentów czekają także ciekawe oferty praktyk studenckich.

  

Kształcenie na nowym kierunku może być niepowtarzalną „przepustką” do wykonywania ciekawych zawodów, na które zwiększa się popyt na rynku, takich jak: specjalista ds. transferu technologii, konsultant ds. zarządzania własnością intelektualną, specjalista ds. public relation.

  

Jeśli chcesz łączyć pracę z pasją, interesuje Cię praca w mediach elektronicznych i tradycyjnych, marketingu i reklamie, centrach transferu technologii, branży innowacyjnej, chcesz pracować w charakterze: rzecznika prasowego, producenta medialnego, wydawcy prasowego, menadżera kultury, brand menadżera, menadżera gwiazd showbiznesu, organizatora koncertów, widowisk multimedialnych i sportowych itp. – spotkajmy się na nowym kierunku! 

  

Zapraszamy nie tylko maturzystów, poszukujących ciekawych studiów, ale także absolwentów innych kierunków studiów oraz wszystkie osoby chcące zwiększyć swoje szanse na ciekawą pracę!

  

Więcej szczegółów w zakładce: Studia

Sprawdź aktualności dotyczące studiów na Facebooku!

 

Szanowni Państwo,

 

Niniejszym informujemy, że od roku akademickiego 2012/2013 uczestnikami Studium Podyplomowego Prawa Własności Intelektualnej będą mogli być wszyscy zainteresowani, zgodnie z ogólnymi warunkami uczestnictwa w studiach podyplomowych Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ. Tym samym zniesione zostanie ograniczenie, zgodnie z którym słuchaczami ww. Studium mogły być wyłącznie osoby piastujące stanowiska sędziowskie.

 

Kierownik KPWI UJ